ankieta

Postawy wobec produktów zagranicznych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza, który jest narzędziem badawczym w części empirycznej pracy magisterskiej pt. ,,Postawy polskich konsumentów wobec produktów zagranicznych”. Celem badania jest poznanie opinii oraz postaw polskich konsumentów wobec produktów pochodzenia zagranicznego. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym.